Telc nyelvvizsga feladatok részletes ismertetése

A tanulást nem lehet elég hamar elkezdeni és későn befejezni sem. A Telc nyelvvizsga feladatok a beszédcentrikus, hétköznapi kommunikációra épülnek.

angolA témák a köznapi társalgásban előforduló általános leírásokból kerülnek kiválasztásra, például munka, tanulás, utazás, szabadidő, hobbi, család. Az írásbeli részei a következők: nyelvtani teszt, a hallott szöveg értése, az olvasott szöveg értése, illetve a levélírás.

A nyelvtani teszt első részében a feleletválasztás módszerével tíz nyelvtani ismeretet mérnek, majd a második felében egy összefüggő szövegben, nyolc üres helyre kell a megadott szavak közül a megfelelőt kiválasztani, nyelvtani, lexikális szempontok alapján. A hallott szövegértés vizsgarész alatt három különböző szöveg kerül feldolgozásra. A Telc nyelvvizsga feladatok közé tartozik a szóbeli rész is, ezen belül a kapcsolatfelvétel, a téma alapú beszélgetés és a szituációs gyakorlat is. A sikeres felmérőhöz az egyénnek külön-külön 60%-ot kell elérnie az írásbelin és a szóbelin is, amiket a végén összesítnek.